BRYGGENS MUSEUM

Munkeliv kloster

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag ved Mons Kvamme.

Munkeliv. Et kloster til velsignelse og besvær.

Munkeliv var det første klosteret som ble opprettet i Bergen omkring 1110 av kong Øystein

Magnusson. Det var et benediktinerkloster, og frem til Svartedauden i 1349 regnes det som et av de rikeste i landet.

Den mektige klosterkirken, Mikaelskirken, var en av de tidligste monumentale steinkirken som ble oppført i byen. Med sin ruvende profil oppe på Nordnesryggen var den i middelalderen den viktigste kirkelige bygning i Bergen utenom Kristkirken. I over 400 år var Mikaelskirken og Munkeliv et landemerke og en sentral institusjon i byen. I dag er det ingen synlige spor etter klosteret, bortsett fra et par gatenavn.

Selv om hovedtrekkene av klosterets til tider dramatiske historie er kjent, er det mye vi ikke vet. Det vil nok alltid sveve en liten sky av mystikk over Munkeliv kloster.

Mons Kvamme er botaniker og lokalhistoriker, og han har hele livet bodd i et gammelt hus på

Nordnes. Han ble tidlig opptatt av bydelens historie, en interesse han har hatt stor glede av.

Mons Kvamme liker å dele sine kunnskaper med andre, og under pandemien satte han seg ned og skrev boken «NORDNES — beretninger fra en gammel bydel», utgitt på Bodoni forlag våren 2022.

Hjertelig velkommen!

Foredragets varighet er mellom 45 – 60 minutter og holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.