BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
Omgangsskolelæreren i allmueskolen – mellom barken og veden ved Gry Heggli

Velkommen til mandagsforedrag i auditoriet på Bryggens Museum 4. april kl.12.

Denne mandagen er det Gry Heggli som holder foredraget «Omgangsskolelæreren i allmueskolen – mellom barken og veden.»

Omgangsskolelæreren blir ofte fremstilt som en stakkarslig figur. Hvordan oppstod denne forestillingen? Hvordan var det egentlig å undervise i allmueskolen på landet?

Dette foredraget tar oss med tilbake til første halvdel av 1800-tallet og ser nærmere på den ufaglærte skoleholderens arbeid med elevenes religiøse danning.

Læreren skulle bidra til elevenes religiøse danning ved å lære dem å lese, for leseferdighetene var nøkkelen til den kristelige opplæringen som skolen hadde ansvar for.

For å forstå skoleholderens vilkår i første halvdel av 1800-tallet, er det nødvendig å se nærmere på hvordan allmuen erfarte å bli trukket inn i ukjent farvann, en skriftkultur i vekst. Både elever og lokalt rekrutterte lærere i den norske allmueskolen måtte forholde seg til det danske bokspråket, og for dem var dansk et fremmedspråk. Det var en avgrunn mellom det lokale talemålet og bøkenes tekster. Dette, kombinert med at tekstene handlet om vidløftige trosspørsmål, skapte vanskelige vilkår for undervisning.

Foredraget bygger på boken Omgangsskolelæreren i allmueskolen – Leseopplæring mellom tekster og talemål som kom ut i 2021. Den er basert på et fyldig materiale: fortellinger fra Norsk Folkeminnelags skrifter, selvbiografier, bygdebøker og lokal skolehistorie gir et unikt innblikk i skolehverdagen med dens konflikter og triumfer. Det var en praksis preget av disiplin og underordning, men også av motstand og alternative lesemåter.

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. Det tas forbehold om endringer i programmet.