BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
Byens pipemaker - i hjertet av Bergen ved Bård Hansen

Hjertelig velkommen til nok et spennende mandagsforedrag 25. april kl. 12 på Bryggens Museum.  Byens pipemaker – i hjertet av Bergen ved Bård Hansen.

Bård Hansen har drøye 20 års erfaring som pipemaker og restauratør. De siste 16 årene har verkstedsadressen vært Bryggen i Bergen i nært samarbeid med Bergenstollekniven – klubben for knivmakere.

Foredraget vil gi et riss av tobakkspipens historie og søke å gi svar på følgende spørsmål: Hvordan kan man overleve som pipemaker og restauratør i vår tid? Hva er funnet av piper på Bryggen og hvilke historier kan disse funnene fortelle oss?

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Hjertelig velkommen!