BRYGGENS MUSEUM

Bergenseren som løste lepragåten

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag ved Meinrad Pohl.

Den 28.02.1873 oppdaget Bergenslegen Gerhard Henrik Armauer Hansen leprabakterien.

Men Hansens arbeid foregikk ikke i et vakuum. Han levde i en tid med en enorm vitenskapelig og teknologisk utvikling hvor mange forskjellige sektorer utviklet seg selv rasant og påvirket andre. Den optiske industrien utviklet stadig bedre fotoapparater og mikroskoper.

Mikroskopene ble brukt i mikrobiologien for å utforske mikroorganismer og påvirket derved medisin og matproduksjon. De av den kjemiske industrien utviklede fargestoffer kunne gjøre klær mer fargerik, men også bakterier synlig.

Den vitenskapelige tenkemåten endret seg, ikke minst påvirket av Darwins evolusjonsteori.

Foredraget belyser hvordan disse faktorer bidro til Hansens banebrytende oppdagelse.

Meinrad Pohl har doktorgrad i historie og har forelest i eldre historie ved lærerutdanningen på HVL siden 2013. Han er nå ansatt i Bymuseet i Bergen.

Hjertelig velkommen!

Foredragets varighet er mellom 45 – 60 minutter og holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.