Deprecated: Optional parameter $item_cost declared before required parameter $quantity is implicitly treated as a required parameter in /home/bymuseet/domains/bymuseet.no/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-cost-of-goods/class-wc-cog.php on line 401
Brev og hjemsedler fra Finnegården - Bymuseet
BRYGGENS MUSEUM

Brev og hjemsedler fra Finnegården

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag ved Ingfrid Bækken.

Velkommen ttil mandagsforedrag om: Tørrfisk, tran og flaggermus – om brev og hjemsedler fra Finnegården ved Ingfrid Bækken.

Kommunikasjon mellom kjøpmennene på Bryggen og fiskerne nordpå foregikk ofte via såkalte hjemsedler.

Dette er en blanding av en fraktseddel og en bestillingsliste, som ble sendt med jektene sørover til Bergen. Andre ganger ble det skrevet lengre brev.

Fra Finnegården er det bevart mange hundre brev og sedler fra 1830-tallet og fremover.

Brevene og sedlene gir et interessant innblikk i handelen på Bryggen.

Ingfrid Bækken er kunsthistoriker. Hun arbeider som rådgiver på Avdeling for formidling og publikumstjenester på Bergen byarkiv.

Velkommen til et spennende foredrag!

Foredragets varighet er mellom 45 – 60 minutter og holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.