BRYGGENS MUSEUM

Bergen og biskopene

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag ved Gina Dahl.

Velkommen til mandagsforedrag om: Bergen og biskopene – Erik Pontoppidan og hans etterfølgere ved Gina Dahl.

Bergen har hatt mange biskoper. En av de mest kjente av disse var Erik Pontoppidan, som fikk en gate oppkalt etter seg. Det var også han som fikk bygget den vakre trebygningen Seminarium Fridericanum (i dag: Bergen Barneasyl) på Asylplass.

Men Pontoppidan hadde det ikke bare enkelt i Bergen, og han etterlot seg en arv som påvirket flere av de biskopene som etterfulgte ham.

Dette er en historie om biskoper, heroisme, umoral og intriger.

Gina Dahl er en norsk religionshistoriker og bokhistoriker. Dahl ble Dr. art i 2007, og har spesialisert seg på etterreformatorisk kristendom og tidlig moderne bokhistorie.

Hjertelig velkommen!

Foredragets varighet er mellom 45 – 60 minutter og holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.