BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
NORDNES — en mangfoldig historie ved Mons Kvamme.

Velkommen til mandagsforedrag 26. september kl 12 i auditoriet på Bryggens Museum.

NORDNES — en mangfoldig historie ved Mons Kvamme.

Historien om Nordnes inneholder det meste, fra fredsommelig klosterliv til drap og grusomme henrettelser. Den rommer skolehistorie, forsvarshistorie, parkhistorie, badehistorie, kirkehistorie og mye mer. Nordnes var en del av byen fra første stund, og bebyggelsen som vokste frem ble i stor grad formet av handel, sjøfart og ulike håndverksbedrifter. Like mye har branner og krig satt sine tydelige spor. Omgitt av sjø på tre kanter hadde Nordnes byens største tetthet av sjøfolk med skippere og styrmenn, matroser og båtsmenn. Dessuten vrimlet det med virksomheter knyttet til sjøen, her fantes båtbyggere, seilmakere, repslagere, blokkmakere, skipsmeglere, tollere osv.

Historien om Nordnes er derfor ikke en historie, men et mangfold av historier, og i foredraget skal vi se nærmere på noen av dem.

Mons Kvamme er lokalhistoriker og har hele livet bodd i et gammelt hus på Nordnes. Han ble tidlig opptatt av bydelens historie, en interesse han har hatt stor glede av. Kvamme er utdannet botaniker og har lang erfaring med ulike former for fagformidling. Han har gjennom mange år tilegnet seg omfattende kunnskaper om historien på Nordnes og liker å dele dette stoffet med andre.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyr med teleslynge.  Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.