BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
Ukraina – en integrert del av Russland? Historiebruk i Putins Krigspropaganda ved Meinrad Pohl

Hjertelig velkommen til årets første mandagsforedrag!

Rett før invasjonen av Ukraina påstod Vladimir Putin at Ukraina er en integrert del av russisk historie og at Øst-Ukraina er historisk russisk land. Påstanden er ikke korrekt, men heller ikke enkel å avkrefte. For å kunne bedømme denne påstanden bedre, er det nødvendig med et nærmere blikk på østeuropeisk historie og forbindelsene mellom russisk og ukrainsk historie.

Hvilke epoker som spiller en sentral rolle viser blant annet de historiske referansene Volodymyr Zelenskyj brukte i sin tale til Stortinget i 2022 og desovjetiseringspolitikken som Ukraina har fulgt siden 2015.

Meinrad Pohl har doktorgrad i historie og har forelest i eldre historie ved lærerutdanningen på HVL siden 2013. Han er nå ansatt i Bymuseet i Bergen.

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyr med teleslynge.  Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.