BRYGGENS MUSEUM

Middelalderens kongekroninger i Bergen

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedraget Middelalderens kongekroninger i Bergen: Fra Magnus Erlingsson til Eirik Magnusson.

I 1163 ble en konge kronet for første gang i Norden. Kongen het Magnus Erlingsson, han var 7 år gammel. Kroningen foregikk i Bergen, i den daværende domkirken.

Det neste hundreåret var det her kroningene foregikk. Kroningene markerer for alvor at kirken nå var en politisk aktør i landet. Den siste kroningen i Bergen var i 1280, da Eirik Magnusson ble kronet.

Foredraget handler om alle kroningene som foregikk i Bergen, men med mest vekt kroningene av Magnus Erlingsson, Sverres Sigurdsson og Håkon Håkonsson.

Hjertelig velkommen!

Foredragets varighet er mellom 45 – 60 minutter og holdes i auditorium med 160 plasser utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.