BRYGGENS MUSEUM

Middelaldersko og -skomakere

Velkommen til en løs og ledig prat om utgåtte sko og det som en gang var byens mest utbredte håndverk ved Espen Kutschera.

Bli kjent med middelalderens sko, og hvordan de ble laget og brukt. Espen Kutschera har mye kunnskap om middelaldersko og -skomakere, og lager dessuten kopier av middelaldersk fottøy.

Denne kvelden ser han nærmere på skoene som er utstilt i «Under Jorden». I tillegg viser han frem noen av sine egne rekonstruksjoner, og demonstrerer verktøy og arbeidsteknikker i museumskafeen.

Dette er ikke et foredrag eller omvisning, men en løs og ledig prat om utgåtte sko og det som en gang var byens mest utbredte håndverk.