«Nordens New York» – Bergen som knutepunkthavn under 1. verdenskrig ved Per Kristian Sebak

Velkommen til Fortellinger fra Festningen!

Bergen har hatt en lang tradisjon som knutepunkthavn, i alt fra hansatiden til nyere passasjerfart.

En del av historien som nok er mindre kjent, er den spesielle betydningen Bergen hadde som knutepunkthavn for passasjer-, post og godstrafikk under første verdenskrig.

I den forbindelse kom «hele verden» til Festningskaien, like foran Bergenhus festning.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps. Arrangementet er gratis.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30.