HåKONSHALLEN

«Ved kongens bord» ved Håkonshallens inspektør og husholdleder

FOREDRAG
Velkommen til Fortellinger fra Festningen!

En annerledes fortelling fra festningen, om hvordan det har vært dekket til fest i Håkonshallen gjennom tidene.

Ved Håkonshallens inspektør og husholdleder.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Arrangementet er gratis.

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30