Forsøk på mennesker

Daniel Cornelius Danielssen og Carl Wilhelm Boeck 

Armauer Hansen var ikke den første i Bergen som eksperimenterte på mennesker i håp om å forstå lepra bedre Hans forgjenger mentor sjef og svigerfar overlege Danielsen til venstre hadde sammen med legen og stortingsrepresentanten Carl Wilhelm Boeck til høyre forsøkt å bevise at lepra ikke var smittsomt ved å injisere veske fra leprapasienter til friske mennesker Men der Armauer Hansen gjorde dette mot en pasient som ikke var informert eller ga samtykke brukte Danielssen og Boeck seg selv som forsøkspersoner Ingen av dem utviklet lepra fra dette Foto Riksarkivet og Oslo Museum

Albert Neisser  

Albert Neisser den tyske legen som besøkte Hansen rett før eksperimentet var heller ikke fremmed for eksperimenter på mennesker uten informert samtykke I 1898 gjennomførte han forsøk på uvitende pasienter hvor de mottok injeksjoner med blodserum fra syfilispasienter Foto Ukjent

Selv-eksperimentering 

Det finnes mange eksempler i medisinsk historie på forskere som velger å eksperimentere på seg selv heller enn pasienter.

Den franske legen Jean Louis Marc Alibert injiserte seg selv med kreftceller i 1808 Litografi Villain
Den amerikanske legen Jesse Lazear eksponerte seg selv for gulsott i 1900 for å bedre kunne forske på dette og døde av sykdommen Foto National Library of Medicine
Den tyske kirurgen og nobelprisvinneren Werner Forssmann satte det første hjertekateteret på seg selv i 1929 en prosess som involverer å føre det inn i blodårene i armen og la trykket føre det frem til hjertet Han overbeviste en oversykepleier om å assistere i den uautoriserte operasjonen mot at hun skulle være forsøkspersonen fremfor ham Han førte henne bak lyset ved hjelp av lokalbedøvelse og gjennomførte istedenfor operasjonen på seg selv Foto Ukjent
Amerikaneren John Stapp var selv den hyppigste frivillige deltager i hans mange eksperimenter på deakselerering og kollisjoner for det amerikanske luftvåpenet På 1940 og 50 tallet brakk han lemmer og ribbein mistet tenner og fikk øyenskader i forskjellige tester som eksponerte ham for krefter opptil 46g Foto Hearst Newsreel

Samfunnet har fått tydeligere etiske retningslinjer om hvordan medisinske forsøke skal gjennomføres, men selv-eksperimentering foregår fortsatt i tilfeller hvor forskere føler det er viktig å få resultater raskt. I løpet av 2020 prøvde en rekke forskere ved forskjellige institusjoner ut eksperimentelle COVID-19 vaksiner og kurer på seg selv. Dette skjedde blant annet i Kina, USA, Tyskland og Russland. 

Eksperimenter på mennesker uten informert samtykke 

Hansen og Neisser er bare noen av svært mange leger og vitenskapsmenn som gjennomførte eksperimenter på mennesker uten samtykke i vitenskapens navn.

Den amerikanske legen James Marion Sims kalles ofte den moderne gynekologiens far På 1840 og 50 tallet utviklet han mange av sine kirurgiske teknikker ved hjelp av eksperimentelle operasjoner uten samtykke eller bedøvelse på slavebundne kvinner Litografi R OBrien
De franske legene Camille Gilbert og Joseph Alexandre Auzias Turenne bildet infiserte i 1859 fire uvitende pasienter med syfilis i et forsøk på å utvikle en vaksine mot sykdommen Foto Étienne Carjat
I 1886 på Hawaii infiserte legen Eduard Arning en dødsdømt mann med lepra i forsøk på å utvikle en vaksine Foto Rudolf Dührkoop
I 1932 ble 400 afro amerikanske menn i Alabama uvitende infisert med syfilis av Tuskegee instituttet i Alabama i samarbeid med det nasjonale <em>Center for Disease Control and Prevention<em> Forsøkspersonene ble i hemmelighet observert og bevisst nektet behandling frem til 1972 da en avisartikkel avslørte eksperimentet
En stor mengde eksperimenter ble gjennomført på konsentrasjonsleirfanger under nazi regimet i Tyskland Transplantasjoner eksponering for gass eller giftstoffer malariatester nedkjølingsstudier sterilisering brannbomber og elektrosjokkterapi mot homofili var bare noen av eksperimentene som ble forsøkt på uvillige fanger Rettsakene mot legene som ledet disse eksperimentene bildet over ledet direkte til Nurembergkodeksen som setter moderne retningslinjer for hvordan etiske eksperimenter på mennesker bør foregå Foto United States Holocaust Museum
I 1954 gjennomførte den russiske hæren Totskoye øvelsen under kommandoen av marskalk Georgij Zjukov bildet over En atombombe større enn de to som sprengte over Hiroshima og Nagasaki til sammen ble detonert nord for Toskoye nær grensen til Khazakstan Det ble så sendt 45 000 soldater med beskyttelsesutstyr inn i området for å finne ut om man kunne føre effektiv strid i et nylig nedslagsfelt Antall skader eller dødsfall forårsaket av denne øvelsen er ikke kjent Foto Milru