Med minner i horisonten – en utstilling om demens og erindring

St. Jørgens Hospital har rommet mange menneskeskjebner opp gjennom århundrene. Nå danner disse historiske veggene rammene for denne utstillingen om demens og erindring.

Utstillingen er et samarbeid mellom Betanien rehabilitering og sykehjem (BRS) og Bymuseet i Bergen og har som formål å spre kunnskap om demenssykdom og å invitere til refleksjon rundt verdien av minnene våre.  

Demenssykdom

Demens er en sykdom mange av oss før eller siden kommer i kontakt med, enten direkte eller i relasjon til andre. Det finnes flere ulike former for demenssykdom, og forløpet varierer. Felles for de fleste er at hukommelsen svikter i økende grad ettersom sykdommen utvikler seg. En stor andel av de som bor på norske sykehjem har en grad av demenssykdom eller kognitiv svikt, og personalet jobber hver dag for å ivareta beboernes verdighet og identitet og for å skape så gode hverdager som mulig. I dette arbeidet er minnene sentrale.

Hvor viktige er minnene om livet du har levd?

Når selv våre kjæreste minner blekner og glir ut i horisonten på grunn av demenssykdom kan det påvirke både din og andres oppfattelse av hvem du er.

I de gamle pasientrommene på Lepramuseet møter du portretter av enkeltmennesker, personlige gjenstander og små bruddstykker av deres historie. Slike minner og historier representerer identitetsbærende fortellinger, som brukes aktivt i samhandling mellom beboere i sykehjemmet, ansatte og pårørende. Målet med dette er å ivareta beboerens identitet, fremme trivsel og mestring og å skape tilhørighet.

Hva er ditt mest verdifulle minne?

Vi ønsker å bidra til refleksjon omkring verdien av minnene våre og hvilken betydning de har for identiteten vår. Hvordan tror du selvbildet og relasjonen til andre vil påvirkes dersom du ikke lenger kan huske hele din historie? Hvilke minner vil det være viktig at omgivelsene tar vare på for deg dersom du selv skulle bli rammet av demenssykdom? 

Vi inviterer deg som besøkende til utstillingen til å dele ditt mest dyrebare minne. Du kan skrive det ned på en lapp som du får utdelt i resepsjonen, så henger vi det ut på treet på gårdsplassen utenfor museet.

Samarbeid med Betanien rehabilitering og sykehjem

Bildene i utstillingen ble tatt av medieviter Nadia Jdaini da hun jobbet som pleiemedhjelper på Betanien i 2018. 

Les mer om prosjektet på Betanien rehabilitering og sykehjems hjemmeside