Regionalt pilegrimssenter Bergen

Det regionale pilegrimssenteret i Bergen er samlokalisert med Bryggen besøkssenter og ligger midt i den gamle trehusbebyggelsen.

For ytterligere informasjon om pilegrimssatsningen, se pilegrimsleden.no

Pilegrimssenteret på Bryggen

Se video fra åpningen av Pilegimssenteret på Bryggen i Bergen 18. mai 2021