Test Om Oss

e siste årene har debatten rast angående det norske språkets posisjon i Norge og hvorvidt nok blir gjort for å ivareta vårt kjære språk. Denne debatten har oppstått som en følge av den økende globaliseringen vi er vitne til i dag. Er det norske språket i fare for å bli erstattet av engelsk? Hvor står egentlig norsk i det norske samfunnet om 100 å

e siste årene har debatten rast angående det norske språkets posisjon i Norge og hvorvidt nok blir gjort for å ivareta vårt kjære språk. Denne debatten har oppstått som en følge av den økende globaliseringen vi er vitne til i dag. Er det norske språket i fare for å bli erstattet av engelsk? Hvor står egentlig norsk i det norske samfunnet om 100 å