Utstilling: Fra vest mot nord

Fra vest mot nord: norsk og amerikansk landskapsfotografi ser på et historisk øyeblikk da landskap på begge sider av Atlanterhavet for første gang ble kartlagt, fotografert og temmet.

Helt siden kameraets oppfinnelse har fotografer forsøkt å fange og bevare landskap som bilder. Mot slutten av 1800-tallet gjorde teknologiske fremskritt det mulig å avbilde fantastiske utsyn på helt nye måter. 

Fotografier av naturens underverker har vært med på å forme utbredte ideer om nasjonal identitet. Bildene i utstillingen forteller også mer spesifikke historier: om tekniske oppfinnelser, industriell utvikling, endringer i infrastruktur, befolkningsvekst og storstilt migrasjon. I både Norge og USA så mange reisende og immigranter seg selv som oppdagere av nytt land. I virkeligheten hadde mange tilsynelatende uberørte områder – norske fjorder og vidder, og amerikanske kløfter og prærier ­– vært bebodd og utnyttet av urfolk i årtusener. 

Mens flere amerikanske fotografer var ansatt av private eller statlige kartleggingsekspedisjoner hadde norske fotografer stort sett individuelle kommersielle karrierer. På tross av avgjørende ulikheter i hvorfor og hvor bildene ble tatt er flere av fotografiene fra de to landene nærmest identiske. Likhetene antyder an global utveksling av bilder og ideer. Både norske og amerikanske fotografer viste frem bildene sine på internasjonale verdensutstillinger. Fotografiene var til glede for lenestolturister og eventyrlystne reisende så vel som innvandrere med hjemlengsel.

I dag minner bildene om den skjøre balansen mellom natur og kultur, beboelse og utnyttelse, bærekraft og ødeleggelse. 1800-tallets fotografers tilnærminger til miljøet gir gjenklang i sentrale problemstillinger i vår tid: stadig tettere globale bånd og felles bekymringer over klimaforandringer, tap av naturområder, ressursknapphet og massemigrasjon. Samtidig inspirerer fotografiene til undring over verden – både før og nå, fra vest mot nord.

Utstillingen er kuratert av Shannon Egan og Marthe T. Fjellestad, og produsert av Universitetet i Bergen / Universitetsbiblioteket i Bergen og Schmucker Art Gallery ved Gettysburg College of Art i samarbeid med Bymuseet i Bergen. Verkene er utlånt fra Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Ron Perishos samling og Norsk Folkemuseum.