BRYGGENS MUSEUM

Bergen, Norskehavet og historien om dynamisk oseanografi ved Gunnar Ellingsen

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Norge var en utkant i en stor vitenskapelig verden mot slutten av 1800-tallet. Rundt forrige århundreskifte ble en ny vitenskapsdisiplin skapt i Bergen – studier av havstrømmer basert på matematikk og fysikk.

Norskehavet lå lett tilgjengelig, og utover 1900-tallet ble det verdens mest undersøkte havområde. Bergen ble et vitenskapelig sentrum som spredte forskere, metoder og instrumenter ut i verden. Ett av instrumentene er en liten gjenstand som forteller om både dyphavsstrømmer, vitenskap og kald krig.

Gunnar Ellingsen er historiker. Hans PhD fra Universitetet i Bergen i 2013 handler om utviklingen av et vitenskapelig miljø i Bergen rundt studiet av havstrømmer. Som postdoktor samme sted forsket han på meteorologiens historie i Norge. Sammen med Magnus Vollset og Rune Hornnes skrev han boken «Calculating the world» om geofysikkens historie sett fra Bergen.

Fra 2016 har Ellingsen vært leder av Norges Fiskerimuseum i Bergen (Museum Vest), som har en samling vitenskapelige instrumenter fra havforskning.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol. Varighet 45 – 60 minutter. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.