BRYGGENS MUSEUM

Omvisning i Jubileumsutstillingen «Magnus Lagabøtes landslov 750 år»

OMVISNING
Bli med på omvisning!

I 1274 la kong Magnus VI Håkonsson fram Landsloven, et likt lovverk for hele riket, som kom til å gjelde i over 400 år! Denne begivenheten feires med en stor utstilling på Bryggens Museum der lovgivning, statsdannelse, samfunnsutvikling, skrivekunst og bokkultur vil stå sentralt. Utstillingen tar for seg både innholdet i Landsloven og det samfunnet den ble utviklet i og fungerte for.

Utstillingen tar publikum gjennom lovbokens ulike bolker, nesten som å gå gjennom en oppslått bok. På veien kan man se et eksemplar av Landsloven, middelalderske dokumenter, arkeologiske funn og andre kulturhistoriske skatter. Stemningen blir satt av gjengivelser av middelalderens skrift, bilder og fargebruk, i tillegg til filmer, lyd og rekonstruksjoner. Her skal man både føle kongens makt og ansvar og få innblikk i vanlige folk liv og skjebner.

Varighet 30 minutter.

Billetten inkluderer inngang til Bryggens Museum.

Bymuseet i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og Vestland fylkeskommune har gått sammen om å lage en storslått utstilling om kong Magnus Lagabøte sin landslov på Bryggens Museum.

Les meir om Landslovjubileet på Vestland Fylkeskommune