BRYGGENS MUSEUM

Damsgård Hovedgård – fra lystgård til museum ved Trond Indahl

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Damsgård Hovedgård på Laksevåg er et velbevart lystgårdsanlegg fra 1700-tallet. Det var i privat eie til 1983, da det ble kjøpt av Staten og Bergen kommune for å bevares som kulturminne og museum.

Bygningene ble satt i stand av Riksantikvaren som et modellprosjekt for antikvarisk restaurering, samtidig som det ble tilrettelagt som museum. Også hageanlegget ble gjenskapt slik det kunne ha vært på 1700-tallet.

Damsgård Hovedgård ble offisielt åpnet i 1993.

Trond Indahl er Magister i kunsthistorie, førstekonservator ved Kode fram til pensjonering i 2020.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.