BRYGGENS MUSEUM

«En magisk tid» Hekseprosessene i Norge ved Knut Høiaas

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

«En magisk tid» – Hekseprosessene i Norge med fokus på saken mot Anne Pedersdatter ved Knut Høiaas.

Den 7. april 1590 ble Anne Pedersdatter, enken etter Absalon Beyer henrettet som heks og brent på bål på Nordnes. Hun ble et offer for hekseprosessene i Norge som varte et drøyt hundreår fra midten av 1500-tallet.

Mer enn 300 personer ble henrettet for å ha bedrevet trolldom i Norge i denne perioden. Bli med tilbake til en tid da man risikerte lovens strengeste straff for å bedrive magi.

Dommen mot Anne Pedersdatter blir en nøkkel for å forstå tiden. Norge var blant landene i Europa der hekseforfølgelsene var mest intense.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol. Varighet 45 – 60 minutter. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.