BRYGGENS MUSEUM

Bli med på familie og åpningshelg av jubileumsutstillingen «Magnus Lagabøtes landslov 750 år»

BARNAS BYMUSEUM
Vi feirer ny utstilling med familiehelg!

Lørdag 25. og søndag 26. mai feirer vi ny utstilling med familiehelg og inviterer deg med på en reise tilbake i tid, til året 1274. Året da Magnus Lagabøte, presenterte den aller første landsloven i Norges historie, som ble skrevet i Bergen.

Gjennom helgen blir det gøye aktiviteter for både liten og stor som lar deg ta, føle og leve deg inn i middelalderen. Få med deg håndverksdemonstrasjoner, verksteder og omvisninger, foredrag og ikke minst besøk jubileumsutstillingen.

Lørdag 25. mai
Bjørgvin handverkslag demonstrerer bokbinding, viser deg runeskrift og lar deg prøve å skrive med ekte fjærpenn og blekk på pergament. Kongshirden 1260 med sine middelalderkrigere viser fram våpen og utstyr.  Kaligraf Bas Vlam demonterer kalligrafi.

Lørdag 25. mai kl 13.00: Kongens palatium. Kongsgården på Holmen, anno 1274 ved Alf Tore Hommedal
Dette foredraget er en del av programmet til Landslovjubileet i Vestland og du kan lese mer om det her: https://www.vestlandfylke.no/landslovjubileet/
Foredraget holdes i auditoriet på Bryggens Museum.

Søndag 26. mai
Bjørgvin handverkslag demonstrerer bokbinding, viser deg runeskrift og lar deg prøve å skrive med ekte fjærpenn og blekk på pergament. Kongshirden 1260 med sine middelalderkrigere viser fram våpen og utstyr. Kaligraf Bas Vlam demonterer kalligrafi.

Jubileumsutstillingen tar for seg både innholdet i Landsloven og det samfunnet den ble utviklet i og fungerte for. Se et helt ekte eksemplar av Landsloven, mange middelalderske dokumenter, arkeologiske funn og andre kulturhistoriske skatter.

Det er også både filmer, lyd og rekonstruksjoner

Museumsbutikk og kafé.

Les mer om utstillingen her