BRYGGENS MUSEUM

Ludvig Holberg som renessansehumanist ved Gunnstein Akselberg

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Ludvig Holberg var ein allsidig forfattar som gjennom skriftene sine formidla kunnskap om ei brei fagleg verd og mennesket som sosialt, kulturelt, politisk og skapande aktør.

Den breie litterære produksjonen til Ludvig Holberg, både den skjønnlitterære og sakprosaen, og hans eigen livshistorie, representer ei menneske- og samfunnforståing som det på mange måtar kan trekkjast trådar tilbake til eit menneske- og samfunnssyn som vaks fram under den historiske perioden som har gjeve oss merkelappane renessansen og renessansemannesket. I innlegget vil ei slik tilnærming verta diskutert og illustrert.

Gunnstein Akselberg er professor emeritus i nordisk språkvitskap med Uiniversitetet i Bergen. Han har arbeid med Ludvig Holberg i fleire samanhengar gjennom artiklar, foredrag og som norsk leiar av det dansk-norske prosjektet Ludvig Holbergs skrifter (2008–2014).

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.