BERGEN SENTRUM

Byvandring i middelalderskomakernes fotspor

BYMUSEETS VANDRINGER
Skomakerne i middelalderens Bergen var mange, mektige og egenrådige. Bli med i deres fotspor i byen.