BRYGGENS MUSEUM

Det gammelnorske diplommaterialet: mer enn historier om kjøp, salg, bud og drap ved Juliane Tiemann

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Når vi ser på tekstlige vitner om gammelnorsk, er det først og fremst manuskriptene som Gammelnorske homiliebok, Konungs skuggsjá eller Magnus Lagabøtes landslov som blir trukket fram, både i forskning og undervisning.

I de siste årene har også diplommaterialet fått betydelig mer oppmerksomhet. Diplomene utgjør det fyldigst overleverte skriftlige materiale fra norsk middelalderen fra 1100-tallet og videre til reformasjonen og vitner om sak knyttet til riks-, kirke-, retts- og lokalhistorie.

Men også for studier av norsk språk er diplomene uten sammenlikning det viktigste materiale, ikke minst fordi de aller fleste dokumentene er tids- og stedsbestemt.

Denne presentasjonen viser til bredden av forskningsmulighetene på bakgrunn av nye digitaliseringsprosjekter og legger vekt på integrasjon av diplommateriale i pensumet av relevante fag som norrøn filologi.

Juliane Tiemann er utdannet lingvist og nå førstebibliotekar og faglig leder for digital utvikling ved Universitetsbiblioteket. Hun har en PhD i norrøn filologi fra Universitetet i Bergen og er fagpersonen bak diplomprosjektene ved Universitetsbiblioteket.

Tiemanns foredrag er den del av program som inneholder to foredrag til; Maria Klejnowskas «Evolusjon av vestnordisk: utvikling av perifrastisk passiv i norsk og islandsk» og Julia Jaworska «Konstruksjonsendring og språkkontakt. Possessive uttrykk i mellomnorsk med fokus på Bergen og Voss». Dette arrangementet er et første møte mellom Universitetet i Bergen og Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań for å fremme internasjonalt samarbeid, spesielt innen lingvistikk, basert på dette materialet.

Juliane Tiemann er utdannet lingvist og nå førstebibliotekar og faglig leder for digital utvikling ved Universitetsbiblioteket.

Hun har en PhD i norrøn filologi fra Universitetet i Bergen og er fagpersonen bak diplomprosjektene ved Universitetsbiblioteket.

Billett til ukens foredrag gir inngang til hele programmet for dagen.

Program:
12:00-12:30 Foredrag v/ Juliane Tiemann
12:30-12:50 Visning av diplomer
12:50-13:35 Foredrag v/ Maria Klejnowska

Pause

13:45-14.30 Foredrag v/ Julia Jaworska
14:30-14:45 Åpen debatt, spørsmål og svar

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.

Varighet 45 – 60 minutter.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.