Deprecated: Optional parameter $item_cost declared before required parameter $quantity is implicitly treated as a required parameter in /home/bymuseet/domains/bymuseet.no/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-cost-of-goods/class-wc-cog.php on line 401
Evig aktuell? Nye perspektiver på Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget (1723) ved Inga H. Undheim - Bymuseet
BRYGGENS MUSEUM

Evig aktuell? Nye perspektiver på Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget (1723) ved Inga H. Undheim

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

«Folk sier vel i herredet at Jeppe drikker», lyder en kjent replikk i Ludvig Holbergs folkekjære komedie Jeppe på Bjerget (1723). Og 300 år etter denne replikken første gang ble framført, tenker kanskje mange at vi nå har sagt nok om hvorfor Jeppe drikker. Men har vi egentlig det? I dette foredraget stilles spørsmålet på nytt: Hvorfor drikker egentlig Jeppe, og i hvilken grad angår Jeppes utfordringer oss som lesere og publikum i dag?

I dette foredraget vender vi på nytt blikket mot et av høydepunktene fra Ludvig Holbergs mangslungne forfatterskap, nemlig komedien Jeppe på Bjerget.

I foredraget skal vi blant annet forsøke å forstå karakteren Jeppe i lys av sin samtid. Komedien ble første gang framført og publisert på begynnelsen av 1720-tallet, altså i kjølvannet av Den store nordiske krig (1700-1721). I komedien avslører Holberg at Jeppe har bakgrunn som soldat. Jeppe kan med dette leses som en representant for de mange traumatiserte bøndene som uforvarende ble satt til å kjempe for kongen i den såkalte «landmilitsen».

Jeppes bakgrunn som krigsveteran har med jevne mellomrom blitt framhevet i ulike oppsetninger av stykket – senest ved Nationaltheatret våren 2023. I foredraget skal vi, ut over Holbergs tekst, også ta for oss noen av disse oppsetningene, og hvordan de bidrar til å synliggjøre komediens stadige aktualitet.

Inga H. Undheim er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet doktorgrad om Ludvig Holberg, med vekt på forholdet mellom Holberg som historiker og komedieforfatter.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol. Varighet 45 – 60 minutter. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.