HåKONSHALLEN, ROSENKRANTZTåRNET

Holmen til Bergenhus

OMVISNING
Håkonshallen byr på mer enn 700 år med historie med konger og dronninger, høvedsmenn og hardbarkede fanger.
Den store og staselige steinbygningen vi i dag kjenner som Håkonshallen har stått på Bergenhus festning i mer enn 750 år. Hallen har hatt flere navn oppgjennom historien, Steinhallen, Breidastova, Langhuset, Magasinhuset og Provianthuset. Da den ble reist på midten av 1200-tallet av Håkon Håkonsson het området Holmen, her etablerte både kirkesenteret seg og kongsgården.

På Holmen etablerte først kirkesenteret seg, med den store Kristkirken som lå nord for hallen, som ble byens domkirke. Bispesete og kloster ble også etablert her ute. Kongsgården ble flyttet fra Alrekstad og hit av Øystein Magnusson og var i starten trebygninger. Det var Håkon Håkonsson som fikk kongsgården befestet og bygget i stein.

Tidlig på 1500-tallet starter arbeidet med å gjøre området om til en militær festning og det er nå navnet Bergenhus tas i bruk. Fremover gjennomgår området store endringer, det samme gjør både Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Den engang så stolte kongehallen forfaller til det ugjenkjennelige, den står i en periode uten tak, for så å ha varierende takform frem til dagens utforming. Hallen har vært kongelig residens, magasinbygning for militæret og deler av den en provisorisk innredet kirke for fangene på slaveriet.

Først på 1800-tallet tas der grep for å gjenreise den tidligere kongehallen. Dette skal vise seg å bli en lang og kronglete prosess. Men hallen stod ferdig i sin nye prakt på begynnelsen av 1900-tallet. Etter eksplosjonsulykken i 1944 måtte man på ny restaurere hallen. Den stod da ferdig i 1961 og resultatet kan man nyte den dag i dag.

Varighet 45-60 minutter. Oppmøte Håkonshallen. 22. mai til 18. juni oppmøte Rosenkrantztårnet.