HåKONSHALLEN, ROSENKRANTZTåRNET

Holmen til Bergenhus

OMVISNING
Håkonshallen byr på mer enn 700 års historie med konger og dronninger, høvedsmenn og hardbarkede fanger.

Bli med på en reise og hør om stedets storhetstid, forfall og gjenreisning.

På Holmen etablerte først kirkesenteret seg, med den store Kristkirken som lå nord for hallen, som ble byens domkirke. Bispesete og kloster ble også etablert her ute. Kongsgården ble flyttet fra Alrekstad og hit av Øystein Magnusson og var i starten trebygninger. Det var Håkon Håkonsson som fikk kongsgården befestet og bygget i stein. Hans sønn, Magnus Lagabøte, bygget Kastellet ved sjøen i 1270, i dag bedre kjent som Rosenkrantztårnet.

Tidlig på 1500-tallet starter arbeidet med å gjøre området om til en militær festning og det er nå navnet Bergenhus tas i bruk. Fremover gjennomgår området store endringer, det samme gjør både Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

På 1800-tallet tas der grep for å restaurere de gamle bygningene som i middelalder var en del av kongens slottsanlegg. Etter eksplosjonsulykken i 1944 måtte begge bygningene gjennom en ny runde med restaurering. Resultatet av dette kan man nyte den dag i dag.

Velkommen til en omvisning i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Varighet 45-55 min. Oppmøte i Håkonshallen