HåKONSHALLEN, ROSENKRANTZTåRNET

Storhetstid, forfall og gjenreisning

OMVISNING
Velkommen til en omvisning i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

Håkonshallen og Rosenkrantztårnet på byr på mer enn 750 års historie med konger og dronninger, høvedsmenn og hardbarkede fanger.

Bli med på en omvisning og hør om deres storhetstid som midtpunkt i middelalderens kongsgårdsanlegg på Holmen, gjennom forfall i senmiddelalderen og gjenreisning i nyere tid.

Kirken var først ute med å etablere seg på Holmen, som området het i middelalderen. Det skjedde allerede på slutten av 1000-tallet, med byggingen av den store Kristkirken. Bispesete og kloster ble også etablert her. Kongsgården ble oppført tidlig på 1100-tallet, og besto i starten av trebygninger. Kong Håkon Håkonsson fikk rundt midten av 1200-tallet kongsgården befestet og bygget i stein.

Hans sønn, Magnus Lagabøte, bygget Kastellet ved sjøen i 1270, i dag en del av Rosenkrantztårnet.

Tidlig på 1500-tallet ble navnet Bergenhus tatt i bruk, samtidig som arbeidet med å gjøre kongsgården om til en militær festning startet. I de følgende århundrene gjennomgikk området store endringer. Det samme gjorde Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, som begge i lang tid tjente som lagerbygninger.

Først på 1800-tallet blir bygningene anerkjent for sin historiske betydning, og det ble utført restaureringsarbeider. Etter en eksplosjonsulykke i 1944 måtte begge bygningene gjennom en ny runde med restaurering. Resultatet av dette kan man nyte den dag i dag.

Velkommen til en omvisning i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Varighet 45-55 minutter. Oppmøte i Håkonshallen.