SKOLEMUSEET

Holbergsalong

FOREDRAG
Norge som fredsnasjon – på 1700-tallet ved Thomas Daltveit Slettebø og Ola Teige.

Torsdag 15. september inviterer vi til høstens første Holbergsalong på Skolemuseet.

Kveldens gjester er Thomas Daltveit Slettebø og Ola Teige og tema for kveldens samtale er bokprosjektet «Norge som fredsnasjon – på 1700-tallet.»

Etter Den store nordiske krigen (1700-1721) opplevde Danmark-Norge over åtti år med sammenhengende fred, etter flere hundreår med hyppige kriger mot nabolandet Sverige. Denne lange fredsperioden hadde omfattende virkninger på det dansk-norske samfunnet, og i samtiden oppsto det etter hvert en forestilling om at kongerikene var spesielt fredelige og velsignede sammenlignet med andre europeiske stater. I senere historieskrivning er 1700-tallet blitt beskrevet med periodebetegnelser som «Den lange freden».

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Skolemuseet ligger i Lille Øvregate 38 og åpner kl 18.

De kommende Holbergsalonger:

Torsdag 13. oktober: Mathias Blumenthal og 1700-tallets bildespråk ved Line Daatland
Torsdag 10. november: Kjempers fødeland. Bilder av oss og de andre ved Torgeir Skogen
Torsdag 8. desember: Patriotisme og selskapelighet ved Anders Johansen

Kjøp billetter her