SKOLEMUSEET

Holbersalong: Samtale med Gry Heggli

FOREDRAG
Hjertelig velkommen til Holbergsalong som denne gangen tar utgangspunkt i boken «Omgangsskolelæreren i allmueskolen – Leseopplæring mellom tekster og talemål».

Torsdag 28. april kl 19 ønsker vi igjen hjertelig velkommen til Holbergsalong på Skolemuseet.

Denne gangen får vi besøk av Gry Heggli, kulturviter og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved UiB. Hun har nylig utgitt boken «Omgangsskolelæreren i allmueskolen – Leseopplæring mellom tekster og talemål».

Gry har saumfart folkeminneskrifter, selvbiografier og bygdebøker på jakt etter situasjonen i den norske allmueskolen på første halvpart av 1800-tallet.

Og sannelig er det et fascinerende bilde som avtegner seg, av en tid og en skolehverdag fjernt fra vår egen. I sentrum av denne finner vi den ufaglærte skoleholderen, en figur som ofte blir stakkarslig fremstilt.

Hvordan oppstod denne forestillingen? Hvordan var det egentlig å undervise i allmueskolen på landet?

Allmueskolens hovedmål var religiøs danning gjennom leseopplæring. For å forstå skoleholderens vilkår skal vi se nærmere på hvordan allmuen erfarte å bli trukket inn i ukjent farvann, en skriftkultur i vekst. Ikke bare var det en avgrunn mellom det lokale talemålet og bøkenes tekster. Tekstene handlet også om temmelig vidløftige trosspørsmål, krevende materie både for lærer og elev.

Skolemuseet åpner kl 18.

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Velkommen skal dere være.