SKOLEMUSEET

Omvisning: Skoleplansjer og skolen på 1900-tallet

OMVISNING
I denne omvisningen fokuserer vi på den brede skolehistorien, den skolen som har angått oss alle.

Kanskje starter vi for hundre år siden, i klasserommet i museets 2. etasje. Her finner vi folkeskolens typiske klasserom med meiepulter, orgel og plansjer på veggene.

Hvordan hadde det seg at vi fikk allmenn skoleplikt her i landet? Hva slags skole var dette, og hva ble den til på 1900-tallet?

Og i sentrum av det finner vi skoleplansjene, et viktig og vakkert pedagogisk hjelpemiddel for den nye tid.

Varighet 45 – 60 minutter.

Les mer om skolemuseet her