LEPRAMUSEET

Vitenskap og menneskeverd

OMVISNING
Bli med på en omvisning på Lepramuseet med fokus på medisin og vitenskap, men også refleksjon over sammenhengen mellom sykdom og sosiale forhold, og hvordan sykdommer kan påvirke sosiale relasjoner.

I mange hundre år var lepra en relativt vanlig sykdom i Norge og den ble etter hvert ansett som et av de mest alvorlige folkehelseproblemene. På 1800-tallet brukte norske myndigheter store ressurser både på å kartlegge sykdommens utbredelse, å bygge offentlige hospitaler og på forskning, med Gerhard Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen i 1873 som et stort gjennombrudd.

I løpet av en omvisning på Lepramuseet vil man ha fokus på medisin og vitenskap, men også reflektere over sammenhengen mellom sykdom og sosiale forhold, og hvordan sykdommer kan påvirke sosiale relasjoner. Blant de mange enkeltindividene, familiene og lokalsamfunnene som ble rammet finnes det historier om stigmatisering og adskillelse, men også om sterke familiebånd, samhold og kontakt med byens innbyggere.

St. Jørgens Hospital har opp gjennom hundreårene huset mange tusen beboere, både leprapasienter og mennesker som hadde andre sykdommer eller var pleietrengende. En vandring gjennom den godt bevarte hovedbygningen og kirken i dette unike kulturminnet vil gi et inntrykk av dagliglivet her helt fram til de siste beboerne døde i 1946.