HåKONSHALLEN

Holmen til Bergenhus -1500 tallet ved Kristine M.E. Olsen

FOREDRAG
Velkommen til Fortellinger fra Festningen!

Velkommen til Fortellinger fra Festningen og del 4 av foredragsserien Bergenhus århundre for århundre.

Vi er nå kommet til 1500-tallet, som er et århundre med store endringer. Den gamle kongsgården og kirkesenteret på Holmen blir omgjort til en militær festning og navnet vi fremdeles bruker i dag, Bergenhus festning, tas i bruk.

I kveld kan du høre mer om Jørgen Hanssøn, Eske Bille og Erik Rosenkrantz og deres innvirkning på festningen.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Arrangementet er gratis.

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30