Styret i Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Bymuseet er organisert som en stiftelse og styret er museets øverste organ

Bymuseets styre består at åtte personer som oppnevnes av museets representantskap, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og våre ansatte. Det er vanligvis 6 styremøter i løpet av året.


Styret består av:

Eivind H. Hermansen
Styreformann
Bergen kommune
Evy Greve
Nestleder
Representantskapet
Øyvind Johannessen
Styremedlem
Representantskapet
Janicke Runshaug Foss
Styremedlem
Representantskapet
Harald Queseth
Styremedlem
Bergen kommune
Gina Knutson Barstad
Styremedlem
Vestland fylkeskommune
Baard Olav Skogrand
Styremedlem
Ansattes representant
Elin Johannessen-Lyras
Styremedlem
Ansattes representant