Styret i Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Bymuseet er organisert som en stiftelse og styret er museets øverste organ

Bymuseets styre består at åtte personer som oppnevnes av museets representantskap, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og våre ansatte. Det er vanligvis 6 styremøter i løpet av året.


Styret består av:

Eivind H. Hermansen
(Vara: Anne Brit Reigstad)
Styreleder
Bergen kommune
Evy Greve
(Vara: Magnus Vollset)
Nestleder
Representantskapet
Øyvind Johannessen
(Vara: Svein Anders Dahl)
Styremedlem
Representantskapet
Anne C. Brun
(Vara: Siri Skretting Jansen)
Styremedlem
Representantskapet
Harald Queseth
(Vara: Ann Kristin Ramstrøm)
Styremedlem
Bergen kommune
Gina Knutson Barstad
(Vara: Agnes Hoshovde Bernes)
Styremedlem
Vestland fylkeskommune
Baard Olav Skogrand
(Vara: Grete Eilertsen)
Styremedlem
Ansattes representant
Elin Johannessen
(Vara: Leander Riple Vetti)
Styremedlem
Ansattes representant