BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
Torgeir Alvsaker - arkitekten som formet det moderne Bergen, men byen glemte ved Endre Steen Nilsen

Velkommen til mandagsforedrag 2. mai kl. 12 på Bryggens Museum.

Torgeir Alvsaker var født i Hardanger 1875 og døde i Bergen i 1971. I dag er han nesten glemt. Alvsaker hadde en over 70 år lang karriere som varte fra 1898 til 1969, kanskje Norges lengste karriere som aktiv arkitekt? I dag finner vi mange av husene hans rundt uten at vi tenker på dem.

Alvsaker har tegnet bygninger over hele landet gjenTorgeir Alvsaker – arkitekten som formet det moderne Bergen, men byen glemte.nom 70 år og arbeidet 10 år i USA.
Han bodde og jobbet i noen år i Kristiania retter etter 1900, her jobbet han blant annet for Sinding-Larsen som tegnet Holmenkollen kapell og Universitets museet. 1906 reiste han fra Stavanger til Chicago hvor han ble til 1916.

Alvsaker hadde en svært stor produksjon og det finne arbeider av han over hele landet. Likevel er det i Hardanger og Bergen det er størst konsentrasjon av bygninger.
I Hardanger tegnet han de fleste ungdomshusene og Ingebrigt Vik-museet, skoler og boliger.

Likevel finner vi de fleste byggene i Bergen. Han var den som tegnet flest bygg i brannstrøket etter 1916-brannen. Han har tegnet Vikinghallen i Dreggen og ungdomshus i Fyllingsdalen og samfunnshus i Salhus. Likevel er den største produksjonen hans boliger. Størst konsentrasjon har han i Sandviken hvor han tegnet han mange boliger rundt Christinegård, i et stort boligkompleks i Sophus Phils gate, Postfunksjonærens boliger ved Sandvikskirken og flere eneboliger, blant annet.

Dette foredraget vil ha fokus på Alvsaker fram til han slo seg sammen med Vaardal – Lunde i 1948.

Endre Steen Nilsen er sivilarkitekt med videreurdanning i arkitekturvern og urbanisme. Steen Nilsen har siden 2020 vært rådgiver/seniorarkitekt hos Byantikvaren i Bergen.

Foredraget holdes i auditorium med 160 plasser ustyrt med teleslynge.

Hjertelig velkommen!

Det tas forbehold om endringer i programmet.