DAMSGåRD HOVEDGåRD

Omvisning bak fasaden

OMVISNING
Velkommen til en spesialomvisning ved Jacob Schroll arkitekt og Kari Skarprud Pettersen Utstillings- og formidlingsleder (ute og inne) ved Bymuseet i Bergen.

Velkommen til en annerledes omvisning der publikum kommer tett på restaureringen og får innblikk i arbeidet som pågår.

Damsgård er fredet og er et viktig nasjonalt kulturminne med en lang historie. Bymuseet arbeider nå med en restaurering av taket på Damsgård Hovedgård. Tilstanden på den gamle taksteinen er svert dårlig og det er derfor nødvendig med en restaurering av hele taket. Prosjektet vil gå over flere år og vil deles inn i flere faser. Museet holder derfor stengt i sommer for ordinært besøk, men på Damsgårdsdagen blir det en unik mulighet til å få et innblikk i arbeidet som pågår.

Bymuseet ønsker i størst mulig grad å ivareta bygningens autentisitet. Derfor vil det i så stor grad som mulig brukes håndverk og materialer som svarer til det opprinnelige. Hovedbygningen på Damsgård er opprinnelig bygget ca. år 1710. I ca. 1780 ble det gjort en større ombygning til det rokokko-anlegget som vi ser i dag.

Her får publikum se litt av arbeidet som pågår på nært hold og får innblikk i den krevende jobben som utføres ved anlegget.

Det blir også en kort presentasjon av historien til Damsgård Hovedgård.

Varighet ca. 45 minutter. En del av Damsgårdsdagene 2024.