Teselskap i Alvøen Hovedbygning

Velkommen til selskap og omvisning i Alvøen Hovedbygning!

Vi inviterer deg inn i de flotte stuene til den gamle papirfabrikkens direktørbolig – Alvøen Hovedbygning.

Huset har en lang historie fra lyststed til herskapsbolig, hvor det vakre porselenet mang en gang har vært i bruk ved selskapeligheter.

Hvordan var det å være gjest her i gamle dager?

Bli med inn og hør om tidligere tiders skikker, være- og talemåter. Her dukker både herskap og tjenere opp.

Husjomfruen serverer te og byr på noen søte hemmeligheter til.

Hjertelig velkommen!