BRYGGENS MUSEUM

Barn i middelalderen

BARNAS BYMUSEUM
OMVISNING
UTSTILLING
Hvilke leker tror du de hadde i middelalderen, og tror du det var annerledes å være barn den gangen?

På Bryggen i Bergen har det bodd mennesker i nesten 1000 år. Nede i jorden har arkeologene funnet mange gjenstander som forteller om hvordan det var å leve i middelalderen.

Bli med på en aktivitetsomvisning for å lære om barna som bodde på Bryggen for lenge siden.

Varighet 45 til 50 minutter. Passer best for barn i alderen 6-10 år.