SKOLEMUSEET

Lottodrømmens første gullalder ved Inga Henriette Undheim og Marius Warholm Haugen

FOREDRAG
Velkommen til Holbergsalong!

1700-tallet er kjent som Opplysningens århundre. Mindre kjent er det at dette også var statslotterienes og lottodrømmens tidsalder. Lottospillet, som man i dag gjerne assosierer med 1980-tall og jappetid, hadde sin første storhetstid i Europa fra andre halvdel av 1700-tallet til begynnelsen av 1800-tallet, fra Italia i sør til Danmark-Norge i nord.

Med spillet fulgte også et mangfold av kulturelle forestillinger, særlig i form av komiske, satiriske og kritiske fremstillinger, i pressen, på teateret, i fiksjonsprosaen og i billedkunsten.

Lottospillet og lottodrømmens kulturhistorie på det lange 1700-tallet er tema for Holbersalongen den 8. mai.

Innledere er Inga Henriette Undheim (HVL) og Marius Warholm Haugen (NTNU), begge medlemmer av forskningsprosjektet «The Invention of the Lottery Fantasy» (finansiert av NFR).

På Holbergs tid var de private salongene viktige arenaer for debatt og utveksling av ideer. I samme ånd inviterer Bymuseet med jevne mellomrom til Holbergsalong i rektorboligen i Skolemuseet – den gamle latinskolen.

Holbergsalong er et uformelt arrangement med innlegg og samtaler med ulike tema som skolehistorie, kjønn og identitet, lokalhistorie og mye annet. Vi ser på hvordan historiske tema kan ha dagsaktuell relevans; opplysningstidens temaer er like aktuelle for oss i dag som de var i latinskolens gullalder på 17- og 1800-tallet.

Salg av kaffe, te og andre forfriskninger.