Jordebok for St. Jørgens Hospital

St. Jørgens Hospital ble opprettet som en kongelig stiftelse i 1545. Trolig var det Nonneseter kloster som hadde drevet hospitalet til da, men med reformasjonen var de norske klostrene nedlagt og de store klostereiendommene inndratt. Samtidig overførte Kong Christian III det gamle jordegodset fra Selje Kloster til St. Jørgens Hospital.

Inntektene fra de mange gårdene fra Sunnmøre til Sunhordland dannet et nytt økonomisk fundament for hospitalsdriften. I perioder var disse inntektene vanskelige å inndrive, og hospitalet slet økonomisk både på 15-, 16-, 17- og 1800-tallet. Stiftelsen St. Jørgens Hospital eide mange av disse gårdene frem til ca. 1900. De fleste som da var i stiftelsens eie, ble solgt for å finansiere byggingen av Luster Sanatorium, som sto ferdig i 1902.

GÅRDSNAVNBYGSELSKYLD
Sundmørs Fogderie  
Store Norveuden Byxel4 Voger 4 1/2 Mk. Fisk
Woldsdahluden Byxel1/2 Vog Fisk
   
Sundmørs FogderieWandelvens Skibrede 
Sourdahlmed Byxel1/2 Løb Smør
Lande med Halduden Byxel1/2 Pd. Smør
Øvre Tverberguden Byxel8 Mk. Smør
Tverbergmed Byxel1/2 Pd. Smør
Hammermed Byxel1/2 Vog Fisk
Moldvigmed Byxel2 1/2 Pund Fisk
Rønnestadmed Byxel1 Vog Fisk
Qvammemed Byxel2 Pd. Fisk
Kirkesandmed Byxel1 1/2 Vog Fisk
Waageuden Byxel1/2 Vog Fisk
Hougeuden Byxel1 Vog Fisk
Seljesætteruden Byxel1/25 Vog Fisk
Krogedahlmed Byxel1/2 Vog Fisk
Brudevigmed Byxel1/2 Løb Smør 1/2 Vog Fisk
Hundsnæssmed Byxel2 Pd. Smør 4 Pd. Fisk
Indre Strandmed Byxel1/25 Løb Smør 1 Vog Fisk
Indre Strand eller Torlenmed Byxel1 Vog Fisk
Stagsnessmed Byxel1 Vog Fisk 1 Løb Smør
Aasheimmed Byxel1 Løb Smør 2 1/2 Vog Fisk
Aaroenmed Byxel1/2 Pd. Smør 1 Vog Fisk
Ladevoldenmed Byxel1/2 Løb Smør 4 Pd. Fisk
Krechenmed Byxel1 Pd. Smør 1 Vog Fisk
Bergemed Byxel4 1/2 Mk. Smør
Gusdahlmed Byxel2 Pd. 10 1/2 Mk. Smør
Tuemed Byxel1 Løb Smør 3 Vog Fisk
   
Sundmørs FogderieWoldens Skibrede 
Ødegaardmed Byxel1/2 Vog Fisk
Øverstad med Byxel2 Vog 9 Mk. Fisk
   
Nordfjords FogderieStadts Skibrede 
 Schorgemed Byxel1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Lille Kiødemed Byxel1/2 Løb Smør
Sneedemed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Bachemed Byxel20 Mk. Smør. 2 1/2 Pd. Fisk
Enehougmed Byxel1 Vog Fisk
Ottnesmed Byxel1 Pd. Smør, 4 Pd. Fisk
Qvammemed Byxel1/2 Løb Smør
Stochemed Byxel2 Pd. Fisk
Stochnessmed Byxel1 Pd. 6 Mk Fisk
Stockevogmed Byxel3 1/2 Pund Fisk
Slettebergmed Byxel1 Vog Fisk
Aarsheimmed Byxel1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Otnemmed Byxel2 1/2 Pd. Fisk
Sandenessmed Byxel2 Pd. 6 Mk. Fisk
Sandemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Schiaastadmed Byxel1/2 Pd. Smør, 1 Vog Fisk
Nedre Schiaastadmed Byxel1 Pd. 8 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Leehanger med Byxel1 Vog Fisk
Stavemed Byxel5 1/2 Pd. Fisk
Vedvedmed Byxel4 Pd. Fisk
Ferchort med Byxel2 Pd. Fisk
Borgundvogmed Byxel1 1/2 Vog Fisk
Borgundholmmed Byxel22 Mk.
Tongevogmed Byxel2 Voger Fisk
Elteviigmed Byxel1 Pd. 3 Mk. Smør, 1 Vog 2 Mk. Fisk
Indre Honningvogmed Byxel1 1/2 Vog Fisk
Yttre Honningvogmed Byxel2 Pd. 6 Mk. Fisk
Strandmed Byxel1 Vog Fisk
Fagernesser en Hussmands Plads 
Jerestadmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Ervigenmed Byxel8 1/2 Vog 5 Mk. Fisk
Hondeviigmed Byxel5 1/2 Vog Fisk
Yttre Furemed Byxel1/2 Vog Fisk
Yttre Dragemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Indre Dragemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Nedre Myhremed Byxel1 Vog Fisk
Østre Myhremed Byxel1 Vog Fisk
Nyegard elle Bahcenmed Byxel1/2 Vog Fisk
Selliemed Byxel1/2 Vog Fisk
Nedre Bortnemed Byxel20 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Bortnemed Byxel20 Mk. Smør,1 Vog Fisk
Nedre Bergemed Byxel1 Pd. 18 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Bergemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Lestomed Byxel1/2 Vog Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Lestomed Byxel1/2 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Eidemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Berrestadmed Byxel2 Pd. Smør, 1 1/2 Vog Fisk, 1 Faar
Dyestadmed Byxel20 Mk. Smør
Ørenmed Byxel1 Pd. 6 Mk Fisk
Hattenessmed Byxel3 1/2 Pd. Fisk
Moldestadmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 1/2 Vog Fisk
Lille Saltmed Byxel 2 Pd. 6 Mk. Fisk
Saltmed Byxel1 Løb 8 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Røesettermed Byxel12 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Mochebust eller Fjeldetmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Svinevigmed Byxel1/2 Pd. Smør, 1/2 Vog Fisk
Yttre Barmenmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog 18 Mk. Fisk
Runderimmed Byxel1 Pd. Smør, 1 Vog Fisk
Flistermed Byxel1/2 Vog Fisk, 1 1/2 Vog Lax
Sandvigmed Byxel1 Vog Fisk
Wenøenmed Byxel4 Pd. Fisk
Wederhussmed Byxel1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Qværneviigmed Byxel1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Aalandmed Byxel1 Løb Smør, 5 Pd. Fisk
Haavigmed Byxel1 1/2 Pd. Smør, 2 1/2 Pd. Fisk
Selenessmed Byxel1/2 Vog Fisk
Hiertenessmed Byxel8 Mk. Smør, 2 Pd. Fisk
Urenmed Byxel2 Pd. Fisk
Tuendesettermed Byxel1/2 Vog Fisk
Indre Hagevigenmed Byxel18 Mk. Smør, 2 Pd Fisk
Yttre Hagevigmed Byxel18 Mk. Smør, 1 Pd. 6 Mk. Fisk
Saltsulenmed Byxel1 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Trollebøemed Byxel18 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Setternessmed Byxel1 Vog Fisk
Øvre Schrammed Byxel2 Pund Fisk
Schrammmed Byxel 4 Pund 12 Mk. Fisk
Midgardmed Byxel1/2 Løb Smør, 2 Voger 2 1/2 Pund Fisk
Indre Qvalemmed Byxel2 Voger 1 pd. Fisk
Myhrenmed Byxel1 1/2 Vog Fisk
Yttre Qvalemmed Byxel1 Løb Smør, 2 Voger Fisk
Kragenessmed Byxel3 Voger 1 Pd. 20 Mk. Fisk
Resvigenmed Byxel5 Voger Fisk
Wedvigenmed Byxel5 Voger 2 Pd. 2 Mk. Fisk
Rodbergmed Byxel1/2 Løb Smør, 3 1/2 Pd. Fisk
Holshammermed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Nygaardmed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Evienmed Byxel2 1/2 Pund Fisk
   
Nordfjords FogderieDavigs Skibrede 
Wadmelsvigmed Byxel1 Vog 20 Mk. Fisk
Werpemed Byxel2 1/2 Puund Fisk
Falchevigmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk og 2 Voger Lax
Eltevigmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 vog Fisk
Sørhellerenmed Byxel1 Pund Fisk
Rødeggenmed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog 18 Mk. Fisk
Brunsvig eller Jellemed Byxel18 Mk. Smør, 2 Pd. Fisk
Yttre Todtlandmed Byxel1 Pd. Smør, 18 Mk. Fisk
Todtlandmed Byxel1/2 Løb Smør, 18 Mk. Fisk
Giesdahlmed Byxel2 1/2 Pund Smør, 1 Pd. Fisk
Fagerliemed Byxel18 Mk. Smør 1/2 Pd. Fisk
Rundshougmed Byxel1 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Brogenser et Kremmer-leie 
Bergutmed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Berge elller Solemmed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Holemed Byxel1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Yttre Romstadmed Byxel2 Pd. Smør, 1 Pd. Fisk
Midt Romstadmed Byxel1/2 Løb Smør, 18 Mk. Fisk
Indre Romstadmed Byxel2 Pd. Smør, 2 Pd. 12 Mk. Fisk
Øvre Møchlebustmed Byxel1/2 Løb Smør, 2. Pd. 12 Mk. Fisk
Nedre Møchlebustmed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Leergulenmed Byxel1/2 Løb Smør
Blaaliemed Byxel1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Maanessmed Byxel1 Pd. Fisk
Ødegaardmed Byxel1 Pd. Smør, 18 Mk. Fisk
Bartnemed Byxel2 Pd. Smør,  3 1/2 Pd. Fisk
Borthe-Schaarmed Byxel1 Pd. Fisk
Wingenmed Byxel1 Pd. 18 Mk. Fisk
Henøenmed Byxel1 Vog Fisk
Hundschaarmed Byxel1/2 Pd. Smør, 1/2 Vog Fisk